เกี่ยวกับเรา

แนะนำองค์กร : 
เนื่องจาก บริษัท จอยไพรซ์ คอร์ปอเรชั่น (Since 2012) เปิดขึ้นมา เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน ธุรกิจต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมุ่งเน้นไปในทาง งาน Service และ บริการ ทุกชนิด 

ที่จะทำงานบนระบบ คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (cloud server) ที่จะมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการบริหารงานด้าน Service ให้กับผู้ใช้ระบบ ทั้งเพื่อการขยายสาขาในอนาคต และทางบริษัท ไม่จำกัด Bandwidth ของผู้ใช้ดังนั้นไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนก็ไม่กระตุก (ยกเว้นเป็นที่ตัว Internet ของร้านนั้นๆเอง)

 

 

 

 

 

 

         ข้อมูลทั่วไป: บริษัท จอยไพรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Since 2012)

 

        หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
                ออกแบบพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ และซอฟแวร์สำเร็จรูป         0105555185048
   
                335/6 อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์ ตึก ดี 2 ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240         21 December 2012 (เมื่อ 1272 วันก่อน)
            ที่อยู่สำนักงานใหญ่  
                335/6 อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์ ตึก ดี 2 ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240         1,000,000 บาท
 
 
อ้างอิง : http://www.gohub.biz/0105555185048 
Visitors: 18,187